Australia ꓗꓪ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓟꓶ. ꓔꓬˍꓠꓬꓲ ꓡ ꓞꓳ ꓐꓴ ꓘꓰ, ꓙꓰ ꓔꓬˍꓟ | Lisu News

Lisu News: Australia ꓗꓪ ꓬꓲꓻ ꓙꓬ ꓟꓶ. ꓔꓬˍꓠꓬꓲ ꓡ ꓞꓳ ꓐꓴ ꓘꓰ, ꓙꓰ ꓔꓬˍꓟ Australia ꓐꓶꓽ Dꓳ ꓔꓯ. ꓢꓲ ꓗꓪ…